FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (09.04.2019)

 

                       

 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

 

                                        Meclis Başkanı          : Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri            : Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra       

                                     UZUN, Ufuk AKIN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR.

 

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özeti

09/04/2019

10

Gündemin 2.Maddesi;

Meclis 1.ve 2.Başkan Vekilinin Seçilmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’ncu ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5’nci maddesi uyarınca ilk 2 yıl için görev yapmak üzere Meclis 1.Başkan Vekili seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde; Meclis üyesi Mustafa FURTUN 5 oy, Ufuk AKIN 5 oy alarak oylamada eşitlik olmuştur. Oylama bir kez daha tekrarlandı, oylamada Mustafa FURTUN 5 oy Ufuk AKIN 5 oy alarak yine eşitlik olduğundan Meclis Başkanı tarafından kuraya başvuruldu. Kura çekimi için Mustafa FURTUN ve Ufuk AKIN’ın adlarının yazılı bulunan kağıtlar bir torbaya konularak meclis başkanı  tarafından çekilmek suretiyle yapıldı. Torbadan çekilen isim olan meclis üyesi Mustafa FURTUN ilk 2 yıl için görev yapmak üzere Meclis 1.Başkan Vekili seçilmiştir.Meclis 2.Başkan Vekili seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde Musa KURT 5 oy, Ufuk AKIN 4 oy almış olup, 1 oy geçersiz sayıldı. Meclis üyesi Musa KURT ilk 2 yıl için görev yapmak üzere oy çokluğu ile Meclis 2.Başkan Vekili seçilmiştir.

 

09/04/2019

11

            Gündemin 3.Maddesi;

            2 (asil) ve 2 (yedek) Kâtip Üyenin Seçilmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’ncu ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5’nci maddesi uyarınca, ilk 2 yıl için görev yapmak üzere 2 adet (asil) katip üye seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde Musa KURT 5 oy, Hasan ACAR 5 oy, Ahmet ��ZÜLMEZ 5 oy, Buğra UZUN 4 oy almış olup, 1 oy geçersiz sayıldı. Oylama bir kez daha tekrarlandı, oylamada Musa KURT 5 oy, Hasan ACAR 5 oy, Buğra UZUN 5 oy, Ahmet ÜZÜLMEZ 5 oy alarak yine eşitlik olduğundan Meclis Başkanı tarafından kuraya başvuruldu. Kura çekimi için Musa KURT, Hasan ACAR, Ahmet ÜZÜLMEZ’in adlarının yazılı bulunan kağıtlar bir torbaya konularak meclis başkanı  tarafından çekilmek suretiyle yapıldı.Torbadan çekilen isimler olan Musa KURT ve Ahmet ÜZÜLMEZ ilk 2 yıl için görev yapmak üzere (asil) katip üye seçilmişlerdir.

 

09/04/2019

12

            Gündemin 4.Maddesi;

            2 (iki) adet Encümen Üyesinin Seçilmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’ncu ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5’nci maddesi uyarınca 1 yıl için görev yapmak üzere 2 adet encümen üyesi seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde Hayrettin ASLAN 5 oy, Hasan ACAR 5 oy, Muzaffer DUYAN 5 oy, İzzet KOŞAR 5 oy almış olup oylamada eşitlik olmuştur. Oylama bir kez daha tekrarlandı, oylamada Hayrettin ASLAN 10 oy, İzzet KOŞAR 10 oy almış olup, Hayrettin ASLAN ve İzzet KOŞAR, 1 yıl görev yapmak üzere oybirliği ile Encümen üyesi seçilmişlerdir.

 

09/04/2019

13

            Gündemin 5.Maddesi;

            Özel İdare ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler  

            Birliğine Üye Seçilmesi, 

Zonguldak Özel İdare ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği Başkanlığının 15/03/2019 tarih ve 80876954-312-184 sayılı yazısına istinaden, birlik meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere asil üye seçimi için yapılan işaretle oylama neticesinde ortak olarak önerilen Mustafa FURTUN’un (asil) üye, Muzaffer DUYAN’ın (yedek) üye olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

09/04/2019

14

            Gündemin 6.Maddesi;

            Turizm Altyapı Hizmet Birliğine Üye Seçilmesi,

            Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliğinin (ZONTAB) 03.04.2019 tarih ve 72924759-299-E.2525 sayılı yazısına istinaden, Turizm Altyapı Hizmet Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere; asil üye seçimi için yapılan işaretle oylama neticesinde Musa KURT 5 oy, Buğra UZUN 5 oy almışlardır. İşaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayıldığından Musa KURT (asil) üye seçilmiştir.

Yedek üye seçimi için yapılan işaretle oylama neticesinde ortak olarak önerilen Buğra UZUN oy birliği ile (yedek)  üye seçilmiştir.

 

09/04/2019

15

            Gündemin 7.Maddesi;

Huzur Hakkı Ücretlerinin Belirlenmesi,

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32’nci maddesi uyarınca, Meclis başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin, günlük tutarının üçte biri oranında huzur hakkı ücreti ödenmesine; yapılan işaretle oylama neticesine oy birliği ile karar verildi.                  

 

09/04/2019

16

            Gündemin 8.Maddesi

            2018 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi,   

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesi ile 17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanan Belediyemizin 01/01/2018-31/12/2018 tarihlerini kapsayan faaliyet raporu Meclis 1.Başkan Vekili Mustafa FURTUN tarafından meclise sunularak okundu. Yapılan görüşmeler sonucu Meclis 1.Başkan Vekili Mustafa FURTUN tarafından Faaliyet Raporu işaretle oylama ile oya sunuldu. Oylamaya 9 üye katılmış olup, 4 (kabul) oyuna karşılık 5 (ret) oyu ile 2018 yılı Faaliyet Raporu 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 26.maddesi uyarınca yeterli görülerek kabul edilmiştir.                             

 

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91