FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

           

07.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI MART AYI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

 

 

Meclis Başkanı         : Ömer ÜNAL

Gelen Üyeler             : Selami KÖKTÜRK, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR,                                    Nevzat KOŞAR, Şenol CEYLAN, Hasan BORA, Hamdi SANÇELEBİ. 

Gelmeyen Üyeler      : Fahri SÜRÜL

 

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

            Gündemin 2.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

            KARAR NO:09

            Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Beldemize yapılması planlanan Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası-2'li Soyunma Odası-500 Kişilik Tribün Yapım İşi ihalesi 18.01.2019 tarihinde Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleşmiş olup, ihalesi onay aşamasındadır. Futbol sahası yapılması şartıyla arsayı Belediyemize hibe eden Zonguldak Yatırım Filyos Ateş Tuğlası Makine Madencilik Enerji San. ve Tic.A.Ş. tarafından Belediyemize, Çaycuma 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/01/2019 tarih ve 2019/24 Esas no.lu kararı ile tapu iptal davası açılmıştır. Tapu iptal davası açılması nedeniyle, ilgili birimlerce kamu zararı oluşabilecek gerekçesi ile ihale onaylanmamaktadır. Söz konusu ihalenin en kısa sürede onaylanması şartı ile yapım esnasında ve yapımdan sonra oluşabilecek tüm hukuki başvuruların neticesinde, Mahkeme kararı ile kamu zararı oluşursa, oluşacak kamu zararının Filyos Belediyesi tüzel kişiliğince ödeneceği hususunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne taahhütte bulunulmasına; iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Nevzat KOŞAR, Şenol CEYLAN, Hasan BORA ve Hamdi BASANÇELEBİ’nin (ÇEKİMSER), diğer üyelerin (KABUL) oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.

                                                                            

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Hayrettin ASLAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

(İmzalı)

(İmzalı)

(İmzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91