FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 14 ŞUBAT 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 14 ŞUBAT 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 14 ŞUBAT 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

14 ŞUBAT 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI BİRİNCİ

OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

 

 

Meclis Başkanı        : Ömer ÜNAL

Gelen Üyeler           : Selami KÖKTÜRK, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Fahri SÜRÜL,                                     Hasan ACAR, Nevzat KOŞAR, Hasan BORA, Hamdi BASANÇELEBİ. 

Gelmeyen Üyeler    : Şenol CEYLAN

 

 

KARAR TARİHİ

 

KARAR SAYISI

 

KARAR ÖZETLERİ

14.02.2019

08

Gündemin 2.Maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Beldemize yapılması planlanan Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası-2'li Soyunma Odası-500 Kişilik Tribün Yapım İşi ihalesi 18.01.2019 tarihinde gerçekleşmiş olup, ihale onay aşamasındadır. Ancak arsayı bağışlayan şirket tarafından taşınmaz hakkında tapu iptal davası açıldığından ihale onaylanmamaktadır. Söz konusu ihalenin onaylanması için, spor tesisi yapılacak arsa için açılan Tapu İptal davasının Belediyemiz aleyhine sonuçlanması durumunda, söz konusu 5175 parsel nolu taşınmazın Belediyemizce kamulaştırılmasının yapılacağı hususunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne taahhütte bulunulmasına; iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Hayrettin ASLAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

(İmzalı)

(İmzalı)

(İmzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91