FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

           

04.02.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI ŞUBAT AYI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

Meclis Başkanı : Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri  : Selami KÖKTÜRK, Musa KURT,Hayrettin ASLAN, Fahri SÜRÜL,Hasan ACAR,Nevzat KOŞAR,Şenol CEYLAN,Hasan BORA, Hamdi BASANÇELEBİ.

 

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

            Gündemin 2.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

            KARAR NO:06

            Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.01.2019 tarih ve 14 sayılı “derece değişikliği” konulu yazısı Başkanlık Makamı tarafından Belediye Meclisine havale edilerek görüşüldü.             22.02.2007 Tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesinin 1. fıkrası hükümleri gereği, boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır denildiğinden;Adı geçen Yönetmeliğin 11.maddesi hükümleri gereğince, Belediyemiz personellerinden Harita Mühendisi Muhammed ACAR ile Zabıta Memuru Uğur SEFERCİK’in müktesebi, öğrenim düzeyi ve hizmet süresi yönünden değerlendirilerek, kadro derecelerinin değiştirilmesi için düzenlenen (III) sayılı “Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin” hazırlandığı ve teklif edildiği şekliyle aynen kabulüne; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin (L) fıkrası uyarınca, yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

                             

            Gündemin 3.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

            KARAR NO:07

            Beldemizin içme suyu sıkıntısının giderilmesi amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 23.Bölge Müdürlüğünce ihale edilen “Filyos Havzası Yerleşimleri İçmesuyu Planlama Raporu Mühendislik Hizmetleri (Çaycuma,Gökçebey,Devrek İlçeleri ve Belde Merkezleri’ işine ilişkin projesinden yararlanılabilmesi amacıyla, “Filyos Havzası İçme ve Kullanma Suyu ve Temel Hizmetler Birliği” adı ile birlik kurulmasına ve bu birliğe ��ye olunmasına; söz konusu birliğin tüzüğünü imzalamaya ve ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

                             

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Hayrettin ASLAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

(İmzalı)

(İmzalı)

(İmzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91