FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

                                                                      T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

07.01.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OCAK AYI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

Meclis Başkanı : Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri  : Selami KÖKTÜRK, Musa KURT,Hayrettin ASLAN, Fahri SÜRÜL,Hasan ACAR,Nevzat KOŞAR,Şenol CEYLAN, Hamdi BASANÇELEBİ.(Hasan BORA katılmadı)

 

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ

 

KARAR SAYISI

 

KARAR ÖZETLERİ

07.01.2019

01

Gündemin 2.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;       

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince, Belediyemizde 2018 yılında boş bulunan 8500 unvan kodlu 8 dereceli mühendis kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel (İnşaat Mühendisi) olarak çalışan Ali Kemal ALSAN’ın; 2019 yılında da çalıştırılmasına devam olunmasına, tam zamanlı sözleşmeli personel ile (01.01.2019 - 31.12.2019) tarihleri arasında tam zamanlı sözleşme yapılarak ücretinin aylık net 2.630,00 (İkibinaltıyüzotuz)-TL olarak belirlenmesine;yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi.

07.01.2019

02

Gündemin 3.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;       

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 4.fıkrası gereğince Belediyemizde 2018 yılında çalıştırılan kısmi zamanlı sözleşmeli personel (Avukat) Ferruh ÜNLÜTÜRK’ün,2019 yılında da çalıştırılmasına devam olunmasına; kısmi zamanlı sözleşmeli personel ile (01.01.2019 – 31.12.2019)  tarihleri arasında kısmi zamanlı sözleşme yapılarak ücretinin aylık net Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Belediyeler için 2019 yılında unvan bazında belirlenen net tavan ücretten ödenmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi.

07.01.2019

03

Gündemin 4.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde

Görevleri gereği, günün 24 saatinde devamlılık arz eden ve Zabıta Hizmetlerinde fiilen görev yapan personele, yılı Bütçe Kanununun K cetveli ile belirlenen  "Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti" ödenmektedir.            Belediyemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak fiilen görev yapan Zabıta personeline verilecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretiyle ilgili Meclis Başkanı Ömer ÜNAL 200,00.-TL verilmesini teklif etti.Yapılan işaretle oylama neticesinde Zabıta personeline 15 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 200.00 (ikiyüz)-TL. aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesine; Şenol CEYLAN’ın (ret), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

07.01.2019

 

 

 

04

Gündemin 5.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi; Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. hükmü uyarınca; 2019 yılı meclis tatil ayı için önerilen “HAZİRAN” ayının meclisin tatil ayı olarak belirlenmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi.

07.01.2019

 

 

 

05

Gündemin 6.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde

Uygulama İmar Planımızın E28D-16D-3A ve E28D-16D-3D nolu paftalarında Özel Proje Alanı olarak gösterilen imar adası ve bu adayı çevreleyen yolların bulunduğu kısımların 07.10.2011 tarih ve 38 sayılı Belediye Meclis kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, 719-727- 732-739-740-741 ve 742 parsel nolu taşınmazların kamulaştırılması yapılamamıştır.Belediye Encümeninin 08.05.2018 tarih ve 26 sayılı kararı ile söz konusu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulaması yapılmış ve kamulaştırılmayan parsellerin bulunduğu kısımlarda yeni parseller oluşmuştur. Yeni oluşan parsellerden özel proje alanı içerisinde kalan 123 ada, 4-5-6 nolu parsellerin 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca kamulaştırmasının yapılmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Hayrettin ASLAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

 

 

 

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91