FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

07/09/2018 TARİHİNDE YAPILAN EYLÜL AYI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

Meclis Başkanı : Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri  : Musa KURT,Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR,Hasan BORA, Hamdi BASANÇELEBİ.

(Nevzat KOŞAR, Selami KÖKTÜRK, Şenol CEYLAN (İZİNLİ),

Fahri SÜRÜL (KATILMADI).

 

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ

 

KARAR SAYISI

 

KARAR ÖZETLERİ

07/09/2018

35

Gündemin 2.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;       

 Belediyemiz meclis üyeleri Nevzat KOŞAR’ın 05.09.2018 tarih ve 557 sayılı, Selami KÖKTÜRK’ün 06.09.2018 tarih ve 558 sayılı, Şenol CEYLAN’ın 06.09.2018 tarih ve 559 sayılı dilekçeleri, Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarihli toplantısında okundu. Dilekçe ile mazeretlerini bildiren Meclis üyelerinin, 2018 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısına katılamayacaklarını ve izinli sayılmalarını talep etmiş oldukları anlaşıldı.Bu nedenle; Belediyemiz meclis üyeleri Nevzat KOŞAR, Selami KÖKTÜRK ve Şenol CEYLAN’ın 07.09.2018 tarihindeki 2018 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısı için izinli sayılmalarına; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.    

07/09/2018

36

Gündemin 3.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;       

Belediyemizce Utem Planlama Proje İnşaat İş Mak.Eğitim ve Danışmanlık Hiz. Tic. Ltd. Şti. sorumluluğunda yaptırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının (22 pafta) ve 1/5000 ölçekli nazım imar planının (5 pafta), Beldemiz ilave+Revizyon imar planının onaylanmasının Belediye Meclisinde görüşülmesi neticesinde, Meclis Başkanı Ömer ÜNAL, Utem Planlama Proje İnşaat İş Mak.Eğitim ve Danışmanlık Hiz. Tic. Ltd. Şti.Şirket Müdürü Adem YERLİKAYA’ya Belediye Meclis üyelerine konu hakkında açıklayıcı bilgi vermesini istedi. Adem YERLİKAYA,  plan açıklama raporunda belirtilen 3194 sayılı İmar Kanunu ve eki yönetmelikler, Kurum görüşleri, Kıyı Kanunu ve Korunan alanlarda yapılacak planlar hakkındaki ilgili kurum ve yönetmelikler göz önünde bulundurularak şehircilik ilke ve esaslarına göre yapılan Beldemiz ilave+Revizyon imar planı hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Meclis Başkanı Ömer ÜNAL dana sonra Belediyemiz Harita Mühendisi Muhammed ACAR’a plan açıklama raporunu okumasını istedi.Rapor okunduktan sonra meclis üyeleri Beldemiz ilave+Revizyon imar planını yapan Utem Planlama şirket Müdürüne soru sordular, Utem Planlama Şirket Müdürü kendisine sorulan soruları cevapladı.Meclis Başkanı Ömer ÜNAL,  Belediyemizce Utem Planlama Proje İnşaat İş Mak.Eğitim ve Danışmanlık Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından yaptırılan, Beldemiz ilave+Revizyon imar planının yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere karşı tüm sorumluluğunun Utem Planlama Proje İnşaat İş Mak.Eğitim ve Danışmanlık Hiz. Tic. Ltd. Şti. üzerinde kalmak şartıyla onaylanmasını oya sundu, yapılan işaretle oylama neticesinde, Beldemiz ilave+Revizyon imar planının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine istinaden Meclisimizce onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Hayrettin ASLAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

(imzalı)

(imzalı)

(imzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91