02.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ (İLAN TARİHİ:03.04.2018)

02.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ (İLAN TARİHİ:03.04.2018)

02.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ (İLAN TARİHİ:03.04.2018)

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

02 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN NİSAN AYI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

Meclis Başkanı : Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri  : Selami KÖKTÜRK, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Fahri SÜRÜL, Hasan ACAR, Nevzat KOŞAR, Şenol CEYLAN,Hasan BORA, Hamdi BASANÇELEBİ.

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

KARAR TARİHİ

 

KARAR SAYISI

 

KARAR ÖZETLERİ

02.04.2018

13

Gündemin 2.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;       

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13.maddesine göre; Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, Belediyenin, Kanunlara dayanan kararlarına ve duyurularına uymakla yükümlüdür. 15.maddenin (b) fıkrasına göre; yönetmelik çıkarmak, Belediye yasakları koymak ve uygulamak belediyenin yetki ve imtiyazları arasında yer almaktadır. 34.maddesinin (e) fıkrasına göre; Encümenin, kanunlarda öngörülen cezaları vermek görevi ve yetkisi bulunmaktadır.Bu nedenle; yaz mevsiminde aşırı su kullanımı neticesinde su kaynaklarında azalma meydana geldiğinden su tasarrufu yapmak, su kullanımındaki hizmetlerimizin daha sağlıklı ve kesintisiz devam etmesi için Belediyemiz içme suyu şebekesinden bahçe suyu kullanan ve Belediyemize kayıtlı olan  bahçe suyu abonelerinin aboneliklerinin devam etmesine; Belediyemize kayıtlı olmayan ve kaçak olarak bahçe suyu bağlatan veya kaçak olarak bahçe suyu kullanan abonelere  idari para cezası uygulanmasına; idari para cezasının uygulanması konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.  

02.04.2018

14

Gündemin 3.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;       

Görevleri gereği, günün 24 saatinde devamlılık arz eden ve Zabıta Hizmetlerinde fiilen görev yapan personele, yılı Bütçe Kanununun K cetveli ile belirlenen  "Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti" ödenmektedir.Belediyemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak fiilen görev yapan Zabıta personeline verilecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretiyle ilgili Meclis Başkanı Ömer ÜNAL, 150.00.-TL, muhalefet meclis üyeleri 200.00.-TL. verilmesini teklif ettiler. Meclis Başkanı Ömer ÜNAL tarafından verilen teklifler oya sunuldu. Yapılan işaretle oylama neticesinde Zabıta personeline 15 Nisan 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 150.00 (yüzeli)-TL. aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesine; Şenol CEYLAN, Nevzat KOŞAR, Hasan BORA ve Hamdi BASANÇELEBİ’nin ret, diğer üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

02.04.2018

15

Gündemin 4.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;       

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33’ncü ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20’nci maddesi gereğince 1 (bir) yıl için görev yapmak üzere 2 (iki) adet encümen üyesi seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde;

Meclis Üyelerinden;

  • Hayrettin ASLAN 6 oy,
  • Hasan ACAR 6 oy,
  • Nevzat KOŞAR 1 oy,
  • Hamdi BASANÇELEBİ, 1 oy almış olup, 3 oy boş çıkmıştır.

Bu sonuca göre Hayrettin ASLAN ve Hasan ACAR oy çokluğu ile 1 (bir) yıllığına Encümen üyesi seçilmişlerdir.                           

 

02.04.2018

16

  Gündemin 5.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;      

 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56’ncı maddesinde, “Faaliyet raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur.”denilmektedir. Belediye Başkanı Ömer ÜNAL 2017 yılı Faaliyet Raporunu meclise sunması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereği Meclis Başkanlığı görevini Meclis 1.Başkan vekili Selami KÖKTÜRK’e bıraktı. 2017 yılı Faaliyet Raporu Meclis 1.Başkan vekili Selemi KÖKTÜRK tarafından meclise sunularak okundu. Meclis Üyelerinin Faaliyet Raporu hakkındaki görüşlerini belirtmelerinden sonra Meclis 1.Başkan vekili tarafından 2017 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde Belediye Başkanlığının  “2017 yılı Faaliyet Raporu” Şenol CEYLAN’ın ret, Nevzat KOŞAR’ın çekimser, diğer üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Hayrettin ASLAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

 

 

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91