2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR (İLAN TARİHİ:08.03.2018)

2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR (İLAN TARİHİ:08.03.2018)

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

07 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN MART AYI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

Meclis Başkanı: Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri: Selami KÖKTÜRK, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Fahri SÜRÜL, Serkan KÖKTÜRK, Nevzat KOŞAR, Şenol CEYLAN, Hasan BORA, Hamdi BASANÇELEBİ.

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

KARAR TARİHİ

 

KARAR SAYISI

 

KARAR ÖZETLERİ

07.03.2018

11

ÖNERGE: Gündemin 2.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;

Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarih ve 35 sayılı kararı ile 2018 Mali yılı gelir tarifesindeki su ücret tarifeleri bölümünde yer alan Resmi Daire ve Askeri Kuruluşların su ücret tarifesi 1 m³ ve yukarı ton olarak (K.D.V.) hariç 8.05 TL, Katı Atık Bertaraf ücreti 225.00 TL. olarak belirlenmiştir.05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 86.maddesi gereğince; 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Daire ve Askeri Kuruluşlara uygulanmakta olan su ücretinin 1 m³ ve yukarı ton olarak (K.D.V.) hariç 5.62 TL, Katı Atık Bertaraf Ücretinin (K.D.V.)  hariç 26.00 TL. olarak belirlenmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

07.03.2018

12

ÖNERGE: Gündemin 3.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde; 5393 Sayılı Yasanın 85.maddesinin 2.fıkrasının (b) bendinde belirtildiği üzere, 237 sayılı Taşıt Kanununun 1.maddesinin (a) fıkrası ve 10.maddesinin 2.fıkrasında yapılan değişiklikleri içeren hükümler gereği, Belediyelerin satın alacakları veya hibe yolu ile edinebilecekleri her türlü araç için Belediye Meclis Kararı alınması gerekmektedir.Buna göre; Megasan İnşaat Turizm San.ve Dış. Tic. Ltd.Şti. Müdürü İnşaat Mühendisi Murat GÜR, 01.03.2018 tarih ve MGS.2018/49 sayılı yazı ile, Megasan İnşaatın demirbaşında bulunan Hasta Nakil Ambulansını; (MERCEDES SPRINTER 314 CDI NP31 E_6-2016 MODEL-143 HP-ŞASİ NO:WDB9066331P307492, MOTOR NO:65195633632147) Belediyemize hibe etmek istediğinden, 5393 sayılı Belediye Yasasının 85.maddesi ve 237 sayılı Taşıt Kanununa göre yukarıda bağış yapılan Hasta Nakil Ambulansın Belediyemizce kabulüne;yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce    oy birliği ile karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Hayrettin ASLAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91