FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ (İLAN TARİHİ:10.01.2018)

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ (İLAN TARİHİ:10.01.2018)

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ (İLAN TARİHİ:10.01.2018) 

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

05 OCAK 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OCAK AYI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

Ömer ÜNAL (Meclis Başkanı), Selami KÖKTÜRK, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Fahri SÜRÜL, Serkan KÖKTÜRK, Nevzat KOŞAR, Şenol CEYLAN, Hamdi BASANÇELEBİ, (Hasar BORA İzinli)

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

KARAR TARİHİ

 

KARAR SAYISI

 

KARAR ÖZETLERİ

05.01.2018

01

Belediyemiz Meclis üyesi Hasan BORA’nın, 03.01.2018 tarih ve 06 sayılı dilekçesi Belediye Meclisinin 05.01.2018 tarihli toplantısında okundu. Dilekçe ile mazeretini bildiren Meclis üyesinin 2018 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağını ve izinli sayılmasını talep etmiş olduğu anlaşıldı.Bu nedenle; Meclis üyesi Hasan BORA’nın 05.01.2018 tarihindeki 2018 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı için izinli sayılmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce  oybirliği ile karar verilmiştir

05.01.2018

02

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince, Belediyemizde 2017 yılında boş bulunan 8500 unvan kodlu 8 dereceli mühendis kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel (İnşaat Mühendisi) olarak çalışan Ali Kemal ALSAN’ın; 2018 yılında da çalıştırılmasına devam olunmasına, tam zamanlı sözleşmeli personel ile (01.01.2018 - 31.12.2018) tarihleri arasında tam zamanlı sözleşme yapılarak ücretinin aylık net 2.200,00 (İkibinikiyüz).-TL olarak belirlenmesine;yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

05.01.2018

03

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 4.fıkrası gereğince Belediyemizde 2017 yılında çalıştırılan kısmi zamanlı sözleşmeli personel (Avukat) Ferruh ÜNLÜTÜRK’ün, 2018 yılında da çalıştırılmasına, kısmi zamanlı sözleşmeli personel ile (01.01.2018 – 31.12.2018)  tarihleri arasında kısmi zamanlı sözleşme yapılarak ücretinin aylık net 1.430,00 (Bindörtyüzotuz).- TL. olarak belirlenmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

05.01.2018

04

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi; Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. hükmü uyarınca; 2018 yılı meclis tatil ayı için önerilen “HAZİRAN” ayının meclisin tatil ayı olarak belirlenmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

05.01.2018

05

Belediyemiz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına “ ticaret + konut alanlarında konut kullanımı emsale konu alanın % 80’ini aşamaz” şeklinde plan notunun eklenmesini içeren imar tadilatının; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine istinaden Meclisimizce onanmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde Nevzat KOŞAR ve Şenol CEYLAN’ın (çekimser), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Hayrettin ASLAN

Meclis ve Belediye Başkanı

Meclis Kâtip Üye

Meclis Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91