FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI (İLAN TARİHİ:10.11.2017)

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI (İLAN TARİHİ:10.11.2017)

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI (İLAN TARİHİ:10.11.2017)

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017 YILI KASIM AYI OLAĞAN                                                           MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

            Filyos Belediye Meclisi; 07 Kasım 2017 Salı günü saat 11:30’da 2017 yılı Kasım ayı olağan toplantısını yapmak üzere Meclis Başkanı Ömer ÜNAL’ın Başkanlığında, Üyeler Selami KÖKTÜRK, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Fahri SÜRÜL, Serkan KÖKTÜRK, Nevzat KOŞAR, Şenol CEYLAN, ve Hamdi BASANÇELEBİ’nin katılı ile Belediye hizmet binasında bulunan meclis salonunda toplandı. Hasan BORA (İZİNLİ)

 

 

07 KASIM 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA

AŞAĞIDAKİ KARARLAR ALINMIŞTIR.

 

 

KARAR NO  33 : Gündemin 2.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

Belediyemiz Meclis üyesi Hasan BORA’nın, 07.11.2017 tarihli dilekçesi Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarihli toplantısında okundu. Dilekçe ile mazeretini bildiren Meclis üyesinin 2017 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağını ve izinli sayılmasını talep etmiş olduğu anlaşıldı.Bu nedenle; Meclis üyesi Hasan BORA’nın 07/11/2017 tarihindeki 2017 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısı için izinli sayılmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR NO  34 : Gündemin 3.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

Beldemiz Hisarönü Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Ahmet Zeki ZOR ve müştereklerine ait, Tapu Kadastroda 17 pafta, 3744 parsel no ile gösterilen taşınmazın bitişiğindeki yol fazlası alan olan 5541 parsel nolu taşınmaz, Belediye Encümenimizin 24.10.2017 tarih ve 44 sayılı kararı ile ihdas edilerek Belediyemiz adına tescil edilmiştir. Söz konusu 5541 parsel nolu taşınmazı, bitişiğindeki 3744 parsel nolu taşınmazın mülkiyet sahibi Ahmet Zeki ZOR ve müştereklerine, 3194 Sayılı İmar Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre satışının yapılması için Belediye Encümenine, ferağ takrirlerini vermeye ve bilumum işlemleri ile ilgili Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapmaya, imzalamaya, Noter ve Resmi Kurumlardaki her türlü resmi işlemleri ile satış ve devir işlemlerinin yürütülmesi konusunda Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’na yetki verilmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO  35 : Gündemin 4.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanan 2018 mali yılı gelir tarifesindeki tüm ücretler; maddeler halinde görüşülüp müzakere edildikten sonra işaret yapılan oylama sonucunda;

 • Ücrete Tabi İşler; Şenol CEYLAN’ın çekimser, diğer üyelerin kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • İş Makinesi Ücretleri; Şenol CEYLAN’ın çekimser, diğer üyelerin kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • Ambulans Ücretleri; Belediyemizde ambulans bulunmadığından ambulans ücretlerinin gelir tarifesinden çıkartılması oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Kamyon Ücretleri; Nevzat KOŞAR,Şenol CEYLAN ve Hamdi BASANÇELEBİ’nin ret, diğer üyelerin kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • Su Bağlama Ücretleri; Şenol CEYLAN’ın ret, diğer üyelerin kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
 • Kanalizasyon Bağlama Ücretleri; Şenol CEYLAN’ın ret, diğer üyelerin kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • Durak Kullanma Ücretleri; Oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Su Depozito Ücretleri; Oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Su Ücret Tarifeleri; Şenol CEYLAN’ın ret, diğer üyelerin kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • Atık Su Ücretleri; Şenol CEYLAN’ın ret, diğer üyelerin kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • Katı Atık Bertaraf Ücretleri; Şenol CEYLAN’ın ret, diğer üyelerin kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • Ecrimisil Ücretleri; Şenol CEYLAN’ın ret, diğer üyelerin kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • İmar ile İlgili ücretler; Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO  36 : Gündemin 5.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 61.ve 62. maddeleri gereğince hazırlanan 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi maddeler halinde görüşüldü. Gelir ve Gider Bütçesinin 7.200.000,00 (YediMilyonİkiYüzBin).-TL, denk olacak şekilde belirlenmesine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (b) fıkrası uyarınca, işaretle yapılan oylama neticesinde; Şenol CEYLAN’ın ret, diğer üyelerin kabul oyları ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

2018 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

S.No

Açıklama

Tutarı (TL)

01

VERGİ GELİRLERİ

1.417.000,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

920.000,00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

820.000,00

05

DİĞER GELİRLER

3.615.000,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

430.00000

09

RED VE İADELER (-)

2.000,00

TOPLAM

7.200.000,00

2018 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

S.No

Açıklama

Tutarı (TL)

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

2.757.700,00

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

7.000,00

04

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ

1.010.000,00

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

2.968.300,00

06

İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

397.000,00

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

60.000,00

 

                                                                                               TOPLAM

7.200.000,00

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Hayrettin ASLAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91